Semiconductors Parts begin by VB Page 2

VBO22-16NO8 :
VBO 22-16 NO8

VBO22-18NO8 :
VBO 22-18 NO8

VBO24 :
VBO 24

VBO25-08NO2 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 25-08 NO2

VBO25-12AO2 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 25-12 AO2

VBO25-12NO2 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 25-12 NO2

VBO25-16AO2 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 25-16 AO2

VBO25-16NO2 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 25-16 NO2

VBO30-12NO8 :
VBO 30-12 NO8

VBO30-14NO8 :
VBO 30-14 NO8

VBO30-16NO8 :
VBO 30-16 NO8

VBO30-18NO8 :
VBO 30-18 NO8

VBO36 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 36

VBO36-08NO8 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 36-08 NO8

VBO36-12NO8 :
VBO 36-12 NO8

VBO36-14NO8 :
VBO 36-14 NO8

VBO36-16NO8 :
VBO 36-16 NO8

VBO36-18NO8 :
VBO 36-18 NO8

VBO40 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 40

VBO40-08NO6 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 40-08 NO6

VBO40-12NO6 :
VBO 40-12 NO6

VBO40-16NO6 :
VBO 40-16 NO6

VBO45 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 45

VBO45-08NO7 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 45-08 NO7

VBO45-12NO7 :
VBO 45-12 NO7

VBO45-14NO7 :
VBO 45-14 NO7

VBO45-16NO7 :
VBO 45-16 NO7

VBO45-18NO7 :
VBO 45-18 NO7

VBO50 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 50

VBO50-08NO7 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 50-08 NO7

VBO50-12NO7 :
VBO 50-12 NO7

VBO50-14NO7 :
VBO 50-14 NO7

VBO50-16NO7 :
VBO 50-16 NO7

VBO50-18NO7 :
VBO 50-18 NO7

VBO52 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 52

VBO52-08NO7 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 52-08 NO7

VBO52-12NO7 :
VBO 52-12 NO7

VBO52-14NO7 :
VBO 52-14 NO7

VBO52-16NO7 :
VBO 52-16 NO7

VBO52-18NO7 :
VBO 52-18 NO7

VBO54 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 54

VBO54-08NO7 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 54-08 NO7

VBO54-12NO7 :
VBO 54-12 NO7

VBO54-14NO7 :
VBO 54-14 NO7

VBO54-16NO7 :
VBO 54-16 NO7

VBO55 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 55

VBO55-08NO7 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 55-08 NO7

VBO55-12NO7 :
VBO 55-12 NO7

VBO55-14NO7 :
VBO 55-14 NO7

VBO55-16NO7 :
VBO 55-16 NO7

VBO55-18NO7 :
VBO 55-18 NO7

VBO65-12NO7 :
VBO 65-12 NO7

VBO65-14NO7 :
VBO 65-14 NO7

VBO65-16NO7 :
VBO 65-16 NO7

VBO65-18NO7 :
VBO 65-18 NO7

VBO68 : Eco-pac (tm) Single Phase Rectifier Bridge
VBO 68

VBO68-08NO7 : Eco-pac (tm) Single Phase Rectifier Bridge
VBO 68-08 NO7

VBO68-12NO7 :
VBO 68-12 NO7

VBO68-14NO7 :
VBO 68-14 NO7

VBO68-16NO7 :
VBO 68-16 NO7

VBO72 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 72

VBO72-08NO7 : Single Phase Rectifier Bridge
VBO 72-08 NO7

VBO72-12NO7 :
VBO 72-12 NO7

VBO72-14NO7 :
VBO 72-14 NO7

VBO72-16NO7 :
VBO 72-16 NO7

VBO72-18NO7 :
VBO 72-18 NO7

VBO78-12NO7 :
VBO 78-12 NO7

VBO78-14NO7 :
VBO 78-14 NO7

VBO78-16NO7 :
VBO 78-16 NO7

VBO88-12NO7 :
VBO 88-12 NO7

VBO88-14NO7 :
VBO 88-14 NO7

VBO88-16NO7 :
VBO 88-16 NO7

 
0-C     D-L     M-R     S-Z