Semiconductors Parts begin by SA Page 12

SA5532 : Dual Low-noise Operational Amplifier
SA 5532

SA5532A : NE/SA/SE5532/5532A; Internally-compensated Dual Low Noise Operational Amplifier
SA 5532A

SA5532A : Dual Low-noise Operational Amplifier
SA 5532A

SA5532AD : Dual Low-noise Operational Amplifier
SA 5532 AD

SA5532AD8 : Low Power Dual Operational Amplifi
SA 5532 AD8

SA5532ADR : Dual Low-noise Operational Amplifier
SA 5532 ADR

SA5532AN : Low Power Dual Operational Amplifi
SA 5532 AN

SA5532AP : Dual Low-noise Operational Amplifier
SA 5532 AP

SA5532D : Dual Low-noise Operational Amplifier
SA 5532D

SA5532D8 : Low Power Dual Operational Amplifi
SA 5532 D8

SA5532DR : Dual Low-noise Operational Amplifier
SA 5532 DR

SA5532N : NE/SA/SE5532/5532A; Internally-compensated Dual Low Noise Operational Amplifier;
SA 5532N

SA5532P : Dual Low-noise Operational Amplifier
SA 5532P

SA5534 : NE/SA/SE5534/5534A; Single Low Noise Operational Amplifier
SA 5534

SA5534A : NE/SA/SE5534/5534A; Single Low Noise Operational Amplifier
SA 5534A

SA5534AD : NE/SA/SE5534/5534A; Single Low Noise Operational Amplifier;; Package: SOT96-1 (S
SA 5534 AD

SA5534AN : NE/SA/SE5534/5534A; Single Low Noise Operational Amplifier;; Package: SOT97-1 (D
SA 5534 AN

SA5534N : NE/SA/SE5534/5534A; Single Low Noise Operational Amplifier;; Package: SOT97-1 (D
SA 5534N

SA555 : Qual Timer
SA 555

SA555 : NE/SA/SE555/SE555C; Timer
SA 555

SA555 : General Purpose Single Bipolar Timers
SA 555

SA555 :
SA 555

SA555C : NE/SA/SE555/SE555C; Timer
SA 555C

SA555D : SA555 - Qual Timer
SA 555D

SA555D : NE/SA/SE555/SE555C; Timer;; Package: SOT96-1 (SO8)
SA 555D

SA555D : General Purpose Single Bipolar Timers
SA 555D

SA555D : ti SA555, Precision Timer
SA 555D

SA555DR : ti SA555, Precision Timer
SA 555 DR

SA555DT : General Purpose Single Bipolar Timers
SA 555 DT

SA555FK : Precision Timers
SA 555 FK

SA555JG : Precision Timers
SA 555 JG

SA555N : NE/SA/SE555/SE555C; Timer;; Package: SOT97-1 (DIP8)
SA 555N

SA555N : General Purpose Single Bipolar Timers
SA 555N

SA555P : ti SA555, Precision Timer
SA 555P

SA555X :
SA 555X

SA556 : NE/SA556; Dual Timer
SA 556

SA556 : General Purpose Dual Bipolar Timers
SA 556

SA556 : Dual Precision Timer
SA 556

SA556-1F : NE/SA556; Dual Timer
SA 556-1F

SA556D : General Purpose Dual Bipolar Timers
SA 556D

SA556D : ti SA556, Dual Precision Timer
SA 556D

SA556DR : ti SA556, Dual Precision Timer
SA 556 DR

SA556DT : General Purpose Dual Bipolar Timers
SA 556 DT

SA556N : NE/SA556; Dual Timer;; Package: SOT27-1 (DIP14)
SA 556N

SA556N : General Purpose Dual Bipolar Timers
SA 556N

SA556N : ti SA556, Dual Precision Timer
SA 556N

SA556X :
SA 556X

SA5570 : Brushless DC Motor Controller
SA 5570

SA5570D : Brushless DC Motor Controller
SA 5570D

SA5570N : Brushless DC Motor Controller
SA 5570N

SA56 : Pulse Width Modulation Amplifier
SA 56

SA56-11EWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 625nm
SA 56-11 EWA

SA56-11EWADMP0.5917 : Led Display 0.56" he Red
SA 56-11 EWADMP 0.5917

SA56-11GWA : Material: Gap , Wavelength: 568nm
SA 56-11 GWA

SA56-11GWADMP0.5325 : Led Display 0.56" Green
SA 56-11 GWADMP 0.5325

SA56-11SRWA : Material: Gaaias , Wavelength: 640nm
SA 56-11 SRWA

SA56-11SRWADMP0.9230 : Led Display 0.56" Red
SA 56-11 SRWADMP 0.9230

SA56-11YWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 588nm
SA 56-11 YWA

SA56-11YWADMP0.5917 : Led Display 0.56" Yellow
SA 56-11 YWADMP 0.5917

SA56-21EWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 625nm
SA 56-21 EWA

SA56-21GWA : Material: Gap , Wavelength: 568nm
SA 56-21 GWA

SA56-21SRWA : Material: Gaaias , Wavelength: 640nm
SA 56-21 SRWA

SA56-21YWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 588nm
SA 56-21 YWA

SA56004 : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004

SA56004AD : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 AD

SA56004ADP : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 ADP

SA56004BD : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 BD

SA56004BDP : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 BDP

SA56004CD : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 CD

SA56004CDP : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 CDP

SA56004DD : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 DD

SA56004DDP : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 DDP

SA56004ED : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 ED

SA56004EDP : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 EDP

SA56004FD : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 FD

SA56004FDP : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 FDP

SA56004GD : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 GD

SA56004GDP : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 GDP

SA56004HD : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 HD

SA56004HDP : +/-1 C Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital<<<>>> Temperature
SA 56004 HDP

SA56004X : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 56004X

SA56004XD : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 56004 XD

SA56004XDP : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 56004 XDP

SA56202 : One-chip Motor Driver <<<>>>The SA56202 is a One-chip Motor Driver ic That is Ca
SA 56202

SA56202TW : One-chip Motor Driver <<<>>>The SA56202 is a One-chip Motor Driver ic That is Ca
SA 56202 TW

SA56203 : OneChip MotorDriver <<<>>>The SA56203 is a one-chip motor driver IC that is capa
SA 56203

SA56203N1 : OneChip MotorDriver <<<>>>The SA56203 is a one-chip motor driver IC that is capa
SA 56203 N1

SA56203S : One-chip motor driver <<<>>>The SA56203S is a one-chip motor driver IC that is c
SA 56203S

SA56203STW/N1 : One-chip motor driver <<<>>>The SA56203S is a one-chip motor driver IC that is c
SA 56203 STW/N1

SA56203TW : OneChip MotorDriver <<<>>>The SA56203 is a one-chip motor driver IC that is capa
SA 56203 TW

SA56600-42 : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 56600-42

SA56600-42D :
SA 56600-42D

SA56606 : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 56606

SA56606-20 : CMOS System Reset
SA 56606-20

SA56606-20GW :
SA 56606-20 GW

SA56606-27 : CMOS System Reset
SA 56606-27

SA56606-27GW :
SA 56606-27 GW

SA56606-28 : CMOS System Reset
SA 56606-28

SA56606-28GW :
SA 56606-28 GW

SA56606-29 : CMOS System Reset
SA 56606-29

SA56606-29GW :
SA 56606-29 GW

SA56606-30 : CMOS System Reset
SA 56606-30

SA56606-30GW :
SA 56606-30 GW

SA56606-31 : CMOS System Reset
SA 56606-31

SA56606-31GW :
SA 56606-31 GW

SA56606-42 : CMOS System Reset
SA 56606-42

SA56606-42GW :
SA 56606-42 GW

SA56606-43 : CMOS System Reset
SA 56606-43

SA56606-43GW :
SA 56606-43 GW

SA56606-44 : CMOS System Reset
SA 56606-44

SA56606-44GW :
SA 56606-44 GW

SA56606-45 : CMOS System Reset
SA 56606-45

SA56606-45GW :
SA 56606-45 GW

SA56606-46 : CMOS System Reset
SA 56606-46

SA56606-46GW :
SA 56606-46 GW

SA56606-47 : CMOS System Reset
SA 56606-47

SA56606-47GW :
SA 56606-47 GW

SA56613 : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 56613

SA56614 : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 56614

SA56614-20 : CMOS System Reset
SA 56614-20

SA56614-20GW :
SA 56614-20 GW

SA56614-27 : CMOS System Reset
SA 56614-27

SA56614-27GW :
SA 56614-27 GW

SA56614-28 : CMOS System Reset
SA 56614-28

SA56614-28GW :
SA 56614-28 GW

SA56614-29 : CMOS System Reset
SA 56614-29

SA56614-29GW :
SA 56614-29 GW

SA56614-30 : CMOS System Reset
SA 56614-30

SA56614-30GW :
SA 56614-30 GW

SA56614-31 : CMOS System Reset
SA 56614-31

SA56614-31GW :
SA 56614-31 GW

SA56614-42 : CMOS System Reset
SA 56614-42

SA56614-42GW :
SA 56614-42 GW

SA56614-43 : CMOS System Reset
SA 56614-43

SA56614-43GW :
SA 56614-43 GW

SA56614-44 : CMOS System Reset
SA 56614-44

SA56614-44GW :
SA 56614-44 GW

SA56614-45 : CMOS System Reset
SA 56614-45

SA56614-45GW :
SA 56614-45 GW

SA56614-46 : CMOS System Reset
SA 56614-46

SA56614-46GW :
SA 56614-46 GW

SA56614-47 : CMOS System Reset
SA 56614-47

SA56614-47GW :
SA 56614-47 GW

SA56615 : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 56615

SA56616 : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 56616

SA568A : NE568A;SA568A; 150MHz Phase-locked Loop
SA 568A

SA568AD : NE568A;SA568A; 150MHz Phase-locked Loop
SA 568 AD

SA568AN : NE568A;SA568A; 150MHz Phase-locked Loop
SA 568 AN

SA57000 : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 57000

SA57000-25D : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 57000-25D

SA57000-28D : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 57000-28D

SA57000-30D : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 57000-30D

SA57000-33D : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 57000-33D

SA57000-36D : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 57000-36D

SA57001 : SA56004X; +/-1 Cel Accurate, SMBus-compatible, 8-pin, Remote/local Digital Tempe
SA 57001

SA57003 : SA57003; Five-output Composite Voltage Regulator;; Package: TSSOP16 (TSSOP16)
SA 57003

SA57003DH : SA57003; Five-output Composite Voltage Regulator;; Package: TSSOP16 (TSSOP16)
SA 57003 DH

SA57004 : SA57003; Five-output Composite Voltage Regulator;; Package: SOT23-5 (SO5)
SA 57004

SA57005 : SA57005; Multiple Output Low Noise, Low Dropout Linear Regulator;; Package: SOT5
SA 57005

SA57005DH : SA57005; Multiple Output Low Noise, Low Dropout Linear Regulator;; Package: SOT5
SA 57005 DH

SA57016 : CapFREE(tm) 150 MA, Low Noise, Ultra Low-dropout Regulator With Thermal Protecti
SA 57016

SA57017 : SA57005; Multiple Output Low Noise, Low Dropout Linear Regulator;; Package: SOT2
SA 57017

SA57022 : SA57005; Multiple Output Low Noise, Low Dropout Linear Regulator;; Package: SOP-
SA 57022

SA57026 : SA57005; Multiple Output Low Noise, Low Dropout Linear Regulator;; Package: SOP-
SA 57026

SA57031 : SA57005; Multiple Output Low Noise, Low Dropout Linear Regulator;; Package: Unca
SA 57031

SA571 : SA571; Compandor;; Package: SOT162-1 (SO16), SOT38-4 (DIP16)
SA 571

SA5715 : SA571; Compandor;; Package: SOT162-1 (SO16), SOT38-4 (DIP16)
SA 5715

SA571D : SA571; Compandor;; Package: SOT162-1 (SO16), SOT38-4 (DIP16)
SA 571D

SA571F : SA571; Compandor;; Package: SOT162-1 (SO16), SOT38-4 (DIP16)
SA 571F

SA571N : SA571; Compandor;; Package: SOT162-1 (SO16), SOT38-4 (DIP16)
SA 571N

SA572 : SA572; Programmable Analog Compandor;; Package: SOT162-1 (SO16), SOT38-4 (DIP16)
SA 572

SA57250 : SA572; Programmable Analog Compandor;; Package: SOT23-5 (SO5)
SA 57250

SA57251 : SA572; Programmable Analog Compandor;; Package: SOT23-5 (SO5)
SA 57251

SA57254 : SA572; Programmable Analog Compandor;; Package: SOT23-5 (SO5)
SA 57254

SA57255 : SA572; Programmable Analog Compandor;; Package: SOT23-5 (SO5)
SA 57255

SA572D : SA572; Programmable Analog Compandor;; Package: SOT162-1 (SO16), SOT38-4 (DIP16)
SA 572D

SA572F : SA572; Programmable Analog Compandor;; Package: SOT162-1 (SO16), SOT38-4 (DIP16)
SA 572F

SA572N : SA572; Programmable Analog Compandor;; Package: SOT162-1 (SO16), SOT38-4 (DIP16)
SA 572N

SA575 : SA575; Low Voltage Compandor;; Package: SOT146-1 (DIP20), SOT163 (SO20), SOT266-
SA 575

SA5750D : Low Voltage Compandor
SA 5750D

SA5750N : Low Voltage Compandor
SA 5750N

SA5751D : Low Voltage Compandor
SA 5751D

SA5751N : Low Voltage Compandor
SA 5751N

SA5752 : SA5753; Audio Processor - Filter And Control Section
SA 5752

SA5752DK : SA5752; Audio Processor - Companding, Vox And Amplifier Section
SA 5752 DK

SA5753 : SA5753; Audio Processor - Filter And Control Section
SA 5753

SA5753AD : SA5753; Audio Processor - Filter And Control Section
SA 5753 AD

SA5753ADK : SA5753; Audio Processor - Filter And Control Section
SA 5753 ADK

SA5753D : SA5753; Audio Processor - Filter And Control Section
SA 5753D

SA5753DK : SA5753; Audio Processor - Filter And Control Section
SA 5753 DK

SA575AD : SA575; Low Voltage Compandor;; Package: SOT146-1 (DIP20), SOT163 (SO20), SOT266-
SA 575 AD

SA575ADK : SA575; Low Voltage Compandor;; Package: SOT146-1 (DIP20), SOT163 (SO20), SOT266-
SA 575 ADK

SA575AN : SA575; Low Voltage Compandor;; Package: SOT146-1 (DIP20), SOT163 (SO20), SOT266-
SA 575 AN

SA575D : SA575; Low Voltage Compandor;; Package: SOT146-1 (DIP20), SOT163 (SO20), SOT266-
SA 575D

SA575DK : SA575; Low Voltage Compandor;; Package: SOT146-1 (DIP20), SOT163 (SO20), SOT266-
SA 575 DK

SA575N : Low Voltage Compandor
SA 575N

SA576 : SA576; Low Power Compandor
SA 576

SA57608 : SA575; Low Voltage Compandor;; Package: SOT-26A (SO6)
SA 57608

SA576D : SA576; Low Power Compandor
SA 576D

SA576N : SA576; Low Power Compandor
SA 576N

 
0-C     D-L     M-R     S-Z