Semiconductors Parts begin by QX Page 1

QX004L/F : Triacs (0.8 - 25 Amps)
QX 004 L/F

QX004LT : Quadracs Internally Triggered Triacs (4 - 15 Amps)
QX 004 LT

QX006L/F : Triacs (0.8 - 25 Amps)
QX 006 L/F

QX006LH/RH : Alternistor Triacs (6 - 40 Amps)
QX 006 LH/RH

QX006LT : Quadracs Internally Triggered Triacs (4 - 15 Amps)
QX 006 LT

QX008L/R : Triacs (0.8 - 25 Amps)
QX 008 L/R

QX008LH/RH : Alternistor Triacs (6 - 40 Amps)
QX 008 LH/RH

QX008LT : Quadracs Internally Triggered Triacs (4 - 15 Amps)
QX 008 LT

QX010LH/RH : Alternistor Triacs (6 - 40 Amps)
QX 010 LH/RH

QX010LT : Quadracs Internally Triggered Triacs (4 - 15 Amps)
QX 010 LT

QX012LH/RH : Alternistor Triacs (6 - 40 Amps)
QX 012 LH/RH

QX015L/R : Alternistor Triacs (6 - 40 Amps)
QX 015 L/R

QX015LT : Quadracs Internally Triggered Triacs (4 - 15 Amps)
QX 015 LT

QX01E : Triacs (0.8 - 25 Amps)
QX 01E

QX025P : Alternistor Triacs (6 - 40 Amps)
QX 025P

QX025X6 : Alternistor Triacs (6 - 40 Amps)
QX 025 X6

QX040K/J/P : Alternistor Triacs (6 - 40 Amps)
QX 040 K/J/P

QX2130FS :
QX 2130 FS

QX2130S :
QX 2130S

QX2445 : Battery Holder 1xaa
QX 2445

QXX8E : Triacs (0.8 - 25 Amps)
QXX 8E

 
0-C     D-L     M-R     S-Z