Semiconductors Parts begin by NA Page 1

NA :
NA

NA :
NA

NA :
NA

NA :
NA

NA-1.5W-K :
NA-1.5 W-K

NA-12W-K :
NA-12 W-K

NA-18W-K :
NA-18 W-K

NA-24W-K :
NA-24 W-K

NA-3W-K :
NA-3 W-K

NA-4.5W-K :
NA-4.5 W-K

NA-48W-K :
NA-48 W-K

NA-5W-K :
NA-5 W-K

NA-6W-K :
NA-6 W-K

NA-9W-K :
NA-9 W-K

NA-W-K :
NA-W-K

NAA101 :
NAA 101

NAA103 :
NAA 103

NAA105 :
NAA 105

NAA107 :
NAA 107

NAA131 :
NAA 131

NAA131M :
NAA 131M

NAA131S :
NAA 131S

NAA133 :
NAA 133

NAA133M :
NAA 133M

NAA133S :
NAA 133S

NAA141 :
NAA 141

NAA141S :
NAA 141S

NAA141S/143S :
NAA 141 S/143S

NAA143 :
NAA 143

NAA143S :
NAA 143S

NAA145 :
NAA 145

NAA147 :
NAA 147

NAA161 :
NAA 161

NAA163 :
NAA 163

NAA241 :
NAA 241

NAA243 :
NAA 243

NAA245 :
NAA 245

NAA247 :
NAA 247

NAA261 :
NAA 261

NAA263 :
NAA 263

nAD1001-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1001-18

nAD1010-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1010-18

nAD1010-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1010-25

nAD10100K-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 10100 K-18

nAD10105-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 10105-18

nAD10110-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 10110-18

nAD10110x2-18 : Dual Analog to Digital Converter ip
nAD 10110 x 2-18

nAD10120-13 : Analog to Digital Converter ip
nAD 10120-13

nAD10120x2-13 : Dual Analog to Digital Converter ip
nAD 10120 x 2-13

nAD1020-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1020-18

nAD1020-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1020-25

nAD1030-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1030-18

nAD1030-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1030-25

nAD1040-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1040-18

nAD1040-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1040-25

nAD1050-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1050-18

nAD1050-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1050-25

NAD1060 : 10-bit 60msps Sampling Analog-to-digital Converter
NAD 1060

nAD1060-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1060-18

nAD1060-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1060-25

nAD1070-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1070-18

NAD1080-18 : Analog to Digital Converter ip
NAD 1080-18

nAD1210-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1210-25

nAD12110-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 12110-18

nAD1215-18T : Analog to Digital Converter ip
nAD 1215-18T

nAD1220-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1220-18

nAD1220-18T : Analog to Digital Converter ip
nAD 1220-18T

nAD1220-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1220-25

nAD1230-18 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1230-18

nAD1230-18T : Analog to Digital Converter ip
nAD 1230-18T

nAD1230-18TS : Analog to Digital Converter ip
nAD 1230-18 TS

nAD1230-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1230-25

nAD1240-18T : Analog to Digital Converter ip
nAD 1240-18T

nAD1240-18TS : Analog to Digital Converter ip
nAD 1240-18 TS

nAD1240-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1240-25

nAD1250-18T : Analog to Digital Converter ip
nAD 1250-18T

nAD1250-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1250-25

nAD1260-18T : Analog to Digital Converter ip
nAD 1260-18T

nAD1260-25 : Analog to Digital Converter ip
nAD 1260-25

nAD1270-18T : Analog to Digital Converter ip
nAD 1270-18T

NAD1280-18 : Analog to Digital Converter ip
NAD 1280-18

nAD1280-18T : Analog to Digital Converter ip
nAD 1280-18T

nAD1280-18TS : Analog to Digital Converter ip
nAD 1280-18 TS

NAD1280-25 : 12-bit 80msps Sampling Analog-to-digital Converter
NAD 1280-25

NAD2167 : 12-bit 20 MSPS Sampling Analog-to-digital Converter
NAD 2167

NAD8200 : 8-bit 200 MSPS Analog-to- Digital Converter
NAD 8200

NAE1050 : External Angle
NAE 1050

NAG101P :
NAG 101P

NAG103P :
NAG 103P

NAG105P :
NAG 105P

NAG107P :
NAG 107P

NAG131MP :
NAG 131 MP

NAG131P :
NAG 131P

NAG133MP :
NAG 133 MP

NAG133P :
NAG 133P

NAG141P :
NAG 141P

NAG141SP :
NAG 141 SP

NAG141SP/143SP :
NAG 141 SP/143 SP

NAG143P :
NAG 143P

NAG143SP :
NAG 143 SP

NAG145P :
NAG 145P

NAG147P :
NAG 147P

NAG161P :
NAG 161P

NAG163P :
NAG 163P

NAG241P :
NAG 241P

NAG243P :
NAG 243P

NAG245P :
NAG 245P

NAG247P :
NAG 247P

NAG261P :
NAG 261P

NAG263P :
NAG 263P

NAI1050 : Internal Angle
NAI 1050

NAL-1.5W-K :
NAL-1.5 W-K

NAL-12W-K :
NAL-12 W-K

NAL-18W-K :
NAL-18 W-K

NAL-24W-K :
NAL-24 W-K

NAL-3W-K :
NAL-3 W-K

NAL-4.5W-K :
NAL-4.5 W-K

NAL-5W-K :
NAL-5 W-K

NAL-6W-K :
NAL-6 W-K

NAL-9W-K :
NAL-9 W-K

NAL-D1.5W-K :
NAL-D 1.5 W-K

NAL-D12W-K :
NAL-D 12 W-K

NAL-D18W-K :
NAL-D 18 W-K

NAL-D24W-K :
NAL-D 24 W-K

NAL-D3W-K :
NAL-D 3 W-K

NAL-D4.5W-K :
NAL-D 4.5 W-K

NAL-D5W-K :
NAL-D 5 W-K

NAL-D6W-K :
NAL-D 6 W-K

NAL-D9W-K :
NAL-D 9 W-K

NAL-DW-K :
NAL-DW-K

NAL-W-K :
NAL-W-K

NAND01GR3A : 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories<<<>>>the NAND Flash 528 Byt
NAND 01 GR 3A

NAND01GR3A : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 3A

NAND01GR3A1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 3 A1

NAND01GR3A6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 3 A6

NAND01GR3AN1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 3 AN1

NAND01GR3AN6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 3 AN6

NAND01GR3AZB1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 3 AZB1

NAND01GR3AZB6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 3 AZB6

NAND01GR3B : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 01 GR 3B

NAND01GR3B2AZA6E : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 01 GR 3 B 2 AZA 6E

NAND01GR3B2AZA6F : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 01 GR 3 B 2 AZA 6F

NAND01GR4A : 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories<<<>>>the NAND Flash 528 Byt
NAND 01 GR 4A

NAND01GR4A : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 4A

NAND01GR4A1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 4 A1

NAND01GR4A6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 4 A6

NAND01GR4AN1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 4 AN1

NAND01GR4AN6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 4 AN6

NAND01GR4AZB1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 4 AZB1

NAND01GR4AZB6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GR 4 AZB6

NAND01GW3A : 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories<<<>>>the NAND Flash 528 Byt
NAND 01 GW 3A

NAND01GW3A : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3A

NAND01GW3A0AN6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 A 0 AN6

NAND01GW3A0AN6E : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 A 0 AN 6E

NAND01GW3A0AN6F : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 A 0 AN 6F

NAND01GW3A0AN6T : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 A 0 AN 6T

NAND01GW3A1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 A1

NAND01GW3A3AN6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 A 3 AN6

NAND01GW3A6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 A6

NAND01GW3AN1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 AN1

NAND01GW3AN6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 AN6

NAND01GW3AZB1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 AZB1

NAND01GW3AZB6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 3 AZB6

NAND01GW3B : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 01 GW 3B

NAND01GW3B : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 01 GW 3B

NAND01GW3B2AN6E : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 01 GW 3 B 2 AN 6E

NAND01GW3B2AN6F : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 01 GW 3 B 2 AN 6F

NAND01GW3B2AV6E : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 01 GW 3 B 2 AV 6E

NAND01GW3B2AV6F : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 01 GW 3 B 2 AV 6F

NAND01GW4A : 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories<<<>>>the NAND Flash 528 Byt
NAND 01 GW 4A

NAND01GW4A : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 4A

NAND01GW4A1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 4 A1

NAND01GW4A6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 4 A6

NAND01GW4AN1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 4 AN1

NAND01GW4AN6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 4 AN6

NAND01GW4AZB1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 4 AZB1

NAND01GW4AZB6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 01 GW 4 AZB6

NAND02GR3B : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 02 GR 3B

NAND02GR3B : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 02 GR 3B

NAND02GR3B2AZB6E : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 02 GR 3 B 2 AZB 6E

NAND02GR3B2AZB6F : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 02 GR 3 B 2 AZB 6F

NAND02GW3B : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 02 GW 3B

NAND02GW3B : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 02 GW 3B

NAND02GW3B2BN6E : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 02 GW 3 B 2 BN 6E

NAND02GW3B2BN6F : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 02 GW 3 B 2 BN 6F

NAND04GW3 : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 04 GW3

NAND04GW3 : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 04 GW3

NAND04GW3B : 4 GBit, 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/ 3V Supply Voltage, NAND Flash Memory
NAND 04 GW 3B

NAND04GW3B2AN6E : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 04 GW 3 B 2 AN 6E

NAND04GW3B2AN6F : 512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND
NAND 04 GW 3 B 2 AN 6F

NAND04GW3B2BN6E : 4 GBit, 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/ 3V Supply Voltage, NAND Flash Memory
NAND 04 GW 3 B 2 BN 6E

NAND1282R4A : 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories<<<>>>the NAND Flash 528 Byt
NAND 1282 R 4A

NAND1282R4A : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 1282 R 4A

NAND1282R4A1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 1282 R 4 A1

NAND1282R4A6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 1282 R 4 A6

NAND1282R4AN1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 1282 R 4 AN1

NAND1282R4AN6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 1282 R 4 AN6

NAND1282R4AV1 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 1282 R 4 AV1

NAND1282R4AV6 : NAND Flash Memory<<<>>>the NAND Flash 528 Byte/ 264 Word Page is A<<<>>>family o
NAND 1282 R 4 AV6

 
0-C     D-L     M-R     S-Z