Semiconductors Parts begin by GA Page 3

GAL20V8B : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8B

GAL20V8B-10L : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-10L

GAL20V8B-10L/883 : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-10 L/883

GAL20V8B-10LI : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-10 LI

GAL20V8B-10LJ : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-10 LJ

GAL20V8B-10LJI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-10 LJI

GAL20V8B-10LPI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-10 LPI

GAL20V8B-15L : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-15L

GAL20V8B-15L/883 : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-15 L/883

GAL20V8B-15LI : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-15 LI

GAL20V8B-15LJ : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-15 LJ

GAL20V8B-15LJI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-15 LJI

GAL20V8B-15LP : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-15 LP

GAL20V8B-15LPI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-15 LPI

GAL20V8B-15Q : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-15Q

GAL20V8B-15QJ : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-15 QJ

GAL20V8B-15QP : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-15 QP

GAL20V8B-20L/883 : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-20 L/883

GAL20V8B-20QI : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-20 QI

GAL20V8B-20QJI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-20 QJI

GAL20V8B-20QPI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-20 QPI

GAL20V8B-25L : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-25L

GAL20V8B-25LI : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-25 LI

GAL20V8B-25LJ : Ic-sm-cmos Eepld
GAL 20 V 8 B-25 LJ

GAL20V8B-25LJI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-25 LJI

GAL20V8B-25LP : Ic-cmos PLD
GAL 20 V 8 B-25 LP

GAL20V8B-25LPI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-25 LPI

GAL20V8B-25Q : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-25Q

GAL20V8B-25QI : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-25 QI

GAL20V8B-25QJ : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-25 QJ

GAL20V8B-25QJI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-25 QJI

GAL20V8B-25QP : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-25 QP

GAL20V8B-25QPI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-25 QPI

GAL20V8B-7L : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 B-7L

GAL20V8B-7LI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-7 LI

GAL20V8B-7LP : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 B-7 LP

GAL20V8C : GAL20V8C (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8C

GAL20V8C-10L : GAL20V8C (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 C-10L

GAL20V8C-10LI : GAL20V8C (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 C-10 LI

GAL20V8C-10LJI : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 C-10 LJI

GAL20V8C-10LP : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 C-10 LP

GAL20V8C-5L : GAL20V8C (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 C-5L

GAL20V8C-5LJ : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 C-5 LJ

GAL20V8C-7L : GAL20V8C (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8 C-7L

GAL20V8C-7LJ : High Performance E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 V 8 C-7 LJ

GAL20V8Z : Zero Power E2cmos PLD
GAL 20 V 8Z

GAL20V8Z-12QJ : Zero Power E2cmos PLD
GAL 20 V 8 Z-12 QJ

GAL20V8Z-12QP : Zero Power E2cmos PLD
GAL 20 V 8 Z-12 QP

GAL20V8Z-15QJ : Zero Power E2cmos PLD
GAL 20 V 8 Z-15 QJ

GAL20V8Z-15QP : Zero Power E2cmos PLD
GAL 20 V 8 Z-15 QP

GAL20V8Z/ZD :
GAL 20 V 8 Z/ZD

GAL20V8ZD-12QJ : Zero Power E2cmos PLD
GAL 20 V 8 ZD-12 QJ

GAL20V8ZD-12QP : Zero Power E2cmos PLD
GAL 20 V 8 ZD-12 QP

GAL20V8ZD-15QJ : Zero Power E2cmos PLD
GAL 20 V 8 ZD-15 QJ

GAL20V8ZD-15QP : Zero Power E2cmos PLD
GAL 20 V 8 ZD-15 QP

GAL20V8_C7 : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8_C7

GAL20V8_C8 : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8_C8

GAL20V8_R : GAL20V8B (5.0V)8 Macrocells
GAL 20 V 8_R

GAL20VP8 : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 VP8

GAL20VP8B-15LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 VP 8 B-15 LJ

GAL20VP8B-15LP : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 VP 8 B-15 LP

GAL20VP8B-25LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 VP 8 B-25 LJ

GAL20VP8B-25LP : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 VP 8 B-25 LP

GAL20XV10 : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 XV 10

GAL20XV10B-10LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 XV 10 B-10 LJ

GAL20XV10B-10LP : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 XV 10 B-10 LP

GAL20XV10B-15LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 XV 10 B-15 LJ

GAL20XV10B-15LP : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 XV 10 B-15 LP

GAL20XV10B-20LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 XV 10 B-20 LJ

GAL20XV10B-20LP : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 20 XV 10 B-20 LP

GAL22LV10 :
GAL 22 LV 10

GAL22LV10C : GAL22LV10C (3.3V)10 Macrocells
GAL 22 LV 10C

GAL22LV10C-10L : GAL22LV10C (3.3V)10 Macrocells
GAL 22 LV 10 C-10L

GAL22LV10C-15J : Ic-sm-cmos PLD
GAL 22 LV 10 C-15J

GAL22LV10C-15L : GAL22LV10C (3.3V)10 Macrocells
GAL 22 LV 10 C-15L

GAL22LV10C-7L : GAL22LV10C (3.3V)10 Macrocells
GAL 22 LV 10 C-7L

GAL22LV10D : GAL22LV10D (3.3V)10 Macrocells
GAL 22 LV 10D

GAL22LV10D-4L : GAL22LV10D (3.3V)10 Macrocells
GAL 22 LV 10 D-4L

GAL22LV10D-5L : GAL22LV10D (3.3V)10 Macrocells
GAL 22 LV 10 D-5L

GAL22LV10D-5LJ : Ic-(sm)-cmos PLD
GAL 22 LV 10 D-5 LJ

GAL22LV10D-7LJ : Ic-(sm)-cmos PLD
GAL 22 LV 10 D-7 LJ

GAL22LV10Z-25QJ : Ic-(sm)-cmos PLD
GAL 22 LV 10 Z-25 QJ

GAL22LV10Z/ZD :
GAL 22 LV 10 Z/ZD

GAL22V10 : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10

GAL22V10-10L/883 : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10-10 L/883

GAL22V10-15L : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10-15L

GAL22V10-20L : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10-20L

GAL22V10-20L/883C : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10-20 L/883C

GAL22V10-20LI : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10-20 LI

GAL22V10-25L : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10-25L

GAL22V10-25L/883C : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10-25 L/883C

GAL22V10-25LI : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10-25 LI

GAL22V10-30L/883C : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10-30 L/883C

GAL22V10B : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10B

GAL22V10B-10L : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-10L

GAL22V10B-10LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-10 LJ

GAL22V10B-10LP : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-10 LP

GAL22V10B-15L : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-15L

GAL22V10B-15L/883 : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-15 L/883

GAL22V10B-15L/883C : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-15 L/883C

GAL22V10B-15LI : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-15 LI

GAL22V10B-15LJ : Ic-sm-cmos Eepld
GAL 22 V 10 B-15 LJ

GAL22V10B-15LJI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-15 LJI

GAL22V10B-15LP : Ic-cmos Eepld
GAL 22 V 10 B-15 LP

GAL22V10B-15Q : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-15Q

GAL22V10B-15QJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-15 QJ

GAL22V10B-20L/883 : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-20 L/883

GAL22V10B-20LI : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-20 LI

GAL22V10B-20LJI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-20 LJI

GAL22V10B-20LPI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-20 LPI

GAL22V10B-25L : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-25L

GAL22V10B-25L/883 : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-25 L/883

GAL22V10B-25LI : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-25 LI

GAL22V10B-25LJ : Ic-sm-cmos Eepld
GAL 22 V 10 B-25 LJ

GAL22V10B-25LJI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-25 LJI

GAL22V10B-25LP : Ic-cmos Eepld
GAL 22 V 10 B-25 LP

GAL22V10B-25LPI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-25 LPI

GAL22V10B-25Q : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-25Q

GAL22V10B-25QJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-25 QJ

GAL22V10B-25QP : Ic-cmos Eepld
GAL 22 V 10 B-25 QP

GAL22V10B-30L/883 : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-30 L/883

GAL22V10B-7L : GAL22V10B (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 B-7L

GAL22V10B-7LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-7 LJ

GAL22V10B-7LP : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-7 LP

GAL22V10B-7LPI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 B-7 LPI

GAL22V10C : GAL22V10C (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10C

GAL22V10C-10L : GAL22V10C (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 C-10L

GAL22V10C-10L/883 : GAL22V10C (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 C-10 L/883

GAL22V10C-10LI : GAL22V10C (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 C-10 LI

GAL22V10C-10LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 C-10 LJ

GAL22V10C-10LJI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 C-10 LJI

GAL22V10C-10LP : Ic-cmos Eepld
GAL 22 V 10 C-10 LP

GAL22V10C-10LPI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 C-10 LPI

GAL22V10C-15LPI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 C-15 LPI

GAL22V10C-5L : GAL22V10C (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 C-5L

GAL22V10C-5LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 C-5 LJ

GAL22V10C-6L : GAL22V10C (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 C-6L

GAL22V10C-7L : GAL22V10C (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 C-7L

GAL22V10C-7LI : GAL22V10C (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 C-7 LI

GAL22V10C-7LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 C-7 LJ

GAL22V10C-7LJI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 C-7 LJI

GAL22V10C-7LP : Ic-cmos Eepld
GAL 22 V 10 C-7 LP

GAL22V10D : GAL22V10D (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10D

GAL22V10D-10LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-10 LJ

GAL22V10D-10LJI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-10 LJI

GAL22V10D-10LP : Ic-cmos Eepld
GAL 22 V 10 D-10 LP

GAL22V10D-10LPI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-10 LPI

GAL22V10D-10Q : GAL22V10D (5.0V)10 Macrocells
GAL 22 V 10 D-10Q

GAL22V10D-10QJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-10 QJ

GAL22V10D-10QP : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-10 QP

GAL22V10D-15LJ : Ic-sm-cmos Eep
GAL 22 V 10 D-15 LJ

GAL22V10D-15LJI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-15 LJI

GAL22V10D-15LP : Ic-cmos Eepld
GAL 22 V 10 D-15 LP

GAL22V10D-15LPI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-15 LPI

GAL22V10D-15QJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-15 QJ

GAL22V10D-20LJI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-20 LJI

GAL22V10D-20LPI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-20 LPI

GAL22V10D-25LJ : Ic-sm-cmos Eep
GAL 22 V 10 D-25 LJ

GAL22V10D-25LJI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-25 LJI

GAL22V10D-25LP : Ic-cmos Eepld
GAL 22 V 10 D-25 LP

GAL22V10D-25LPI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-25 LPI

GAL22V10D-25QJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-25 QJ

GAL22V10D-25QP : Ic-cmos Eepld
GAL 22 V 10 D-25 QP

GAL22V10D-4LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-4 LJ

GAL22V10D-5LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-5 LJ

GAL22V10D-7LJ : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-7 LJ

GAL22V10D-7LJI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-7 LJI

GAL22V10D-7LP : Ic-cmos Eepld
GAL 22 V 10 D-7 LP

GAL22V10D-7LPI : High-speed E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 22 V 10 D-7 LPI

GAL26CLV12 : Low Voltage E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 26 CLV 12

GAL26CLV12D : GAL26CLV12D (3.3V)12 Macrocells
GAL 26 CLV 12D

GAL26CLV12D-5L : GAL26CLV12D (3.3V)12 Macrocells
GAL 26 CLV 12 D-5L

GAL26CLV12D-5LJ : Low Voltage E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 26 CLV 12 D-5 LJ

GAL26CLV12D-7L : GAL26CLV12D (3.3V)12 Macrocells
GAL 26 CLV 12 D-7L

GAL26CLV12D-7LJ : Low Voltage E2cmos PLD Generic Array Logic
GAL 26 CLV 12 D-7 LJ

GAL26CV12 :
GAL 26 CV 12

GAL26CV12B : GAL26CV12B (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12B

GAL26CV12B-10L : GAL26CV12B (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12 B-10L

GAL26CV12B-15L : GAL26CV12B (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12 B-15L

GAL26CV12B-15LI : GAL26CV12B (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12 B-15 LI

GAL26CV12B-20L : GAL26CV12B (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12 B-20L

GAL26CV12B-20LI : GAL26CV12B (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12 B-20 LI

GAL26CV12C : GAL26CV12C (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12C

GAL26CV12C-10L : GAL26CV12C (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12 C-10L

GAL26CV12C-10LI : GAL26CV12C (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12 C-10 LI

GAL26CV12C-15L : GAL26CV12C (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12 C-15L

GAL26CV12C-15LI : GAL26CV12C (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12 C-15 LI

GAL26CV12C-7L : GAL26CV12C (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 CV 12 C-7L

GAL26V12 :
GAL 26 V 12

GAL26V12C : GAL26V12C (5.0V)12 Macrocells
GAL 26 V 12C

GAL6001 : High Performance E2cmos Fpla Generic Array Logic
GAL 6001

GAL6001B-30LJ : High Performance E2cmos Fpla Generic Array Logic
GAL 6001 B-30 LJ

GAL6001B-30LP : High Performance E2cmos Fpla Generic Array Logic
GAL 6001 B-30 LP

GAL6002 : High Performance E2cmos Fpla Generic Array Logic
GAL 6002

GAL6002B-15LJ : High Performance E2cmos Fpla Generic Array Logic
GAL 6002 B-15 LJ

GAL6002B-15LP : High Performance E2cmos Fpla Generic Array Logic
GAL 6002 B-15 LP

GAL6002B-20LJ : High Performance E2cmos Fpla Generic Array Logic
GAL 6002 B-20 LJ

GAL6002B-20LP : High Performance E2cmos Fpla Generic Array Logic
GAL 6002 B-20 LP

GALAXYMILLENNIUMCONTROLLER : Advanced Controller
GALAXYMILLENNIUMCONTROLLER

GALAXYSCCONTROLLER : Advanced Controller
GALAXYSCCONTROLLER

 
0-C     D-L     M-R     S-Z