Semiconductors Parts begin by AT Page 32

AT49F1024-70VI : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1024-70 VI

AT49F1024-90C : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1024-90C

AT49F1024-90I : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1024-90I

AT49F1024-90VC : 1-megabit 64k X 16 5-volt Only Flash Memory
AT 49 F 1024-90 VC

AT49F1024-90VI : 1-megabit 64k X 16 5-volt Only Flash Memory
AT 49 F 1024-90 VI

AT49F1025 : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025

AT49F1025-12C : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-12C

AT49F1025-12I : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-12I

AT49F1025-35 : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-35

AT49F1025-35JC : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-35 JC

AT49F1025-45 : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-45

AT49F1025-45C : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-45C

AT49F1025-45I : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-45I

AT49F1025-45JC : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 1025-45 JC

AT49F1025-45VC : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 1025-45 VC

AT49F1025-50C : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-50C

AT49F1025-50I : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-50I

AT49F1025-55 : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-55

AT49F1025-55C : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-55C

AT49F1025-55I : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-55I

AT49F1025-55JC : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 1025-55 JC

AT49F1025-55JI : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 1025-55 JI

AT49F1025-55VC : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 1025-55 VC

AT49F1025-55VI : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 1025-55 VI

AT49F1025-70 : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-70

AT49F1025-70C : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-70C

AT49F1025-70I : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-70I

AT49F1025-70JC : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 1025-70 JC

AT49F1025-70JI : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 1025-70 JI

AT49F1025-70VC : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 1025-70 VC

AT49F1025-70VI : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 1025-70 VI

AT49F1025-90C : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-90C

AT49F1025-90I : 1-mb (64kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 1025-90I

AT49F1025-90JC : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 1025-90 JC

AT49F1025-90JI : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 1025-90 JI

AT49F1025-90VC : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 1025-90 VC

AT49F1025-90VI : 1-Megabit (64K X 16) 5-volt Only Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 1025-90 VI

AT49F1604 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1604

AT49F1604-12 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1604-12

AT49F1604-70 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1604-70

AT49F1604-70TC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604-70 TC

AT49F1604-70TI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604-70 TI

AT49F1604-70UC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604-70 UC

AT49F1604-70UI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604-70 UI

AT49F1604-90 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1604-90

AT49F1604-90TC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604-90 TC

AT49F1604-90TI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604-90 TI

AT49F1604-90UC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604-90 UC

AT49F1604-90UI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604-90 UI

AT49F1604T : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1604T

AT49F1604T-70 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1604 T-70

AT49F1604T-70TC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604 T-70 TC

AT49F1604T-70TI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604 T-70 TI

AT49F1604T-70UC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604 T-70 UC

AT49F1604T-70UI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604 T-70 UI

AT49F1604T-90 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1604 T-90

AT49F1604T-90TC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604 T-90 TC

AT49F1604T-90TI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604 T-90 TI

AT49F1604T-90UC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604 T-90 UC

AT49F1604T-90UI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1604 T-90 UI

AT49F1614 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1614

AT49F1614-70 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1614-70

AT49F1614-70CC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614-70 CC

AT49F1614-70CI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614-70 CI

AT49F1614-70TC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614-70 TC

AT49F1614-70TI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614-70 TI

AT49F1614-90 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1614-90

AT49F1614-90CC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614-90 CC

AT49F1614-90CI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614-90 CI

AT49F1614-90TC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614-90 TC

AT49F1614-90TI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614-90 TI

AT49F1614T : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1614T

AT49F1614T-70 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1614 T-70

AT49F1614T-70CC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614 T-70 CC

AT49F1614T-70CI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614 T-70 CI

AT49F1614T-70TC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614 T-70 TC

AT49F1614T-70TI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614 T-70 TI

AT49F1614T-90 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1614 T-90

AT49F1614T-90CC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614 T-90 CC

AT49F1614T-90CI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614 T-90 CI

AT49F1614T-90TC : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614 T-90 TC

AT49F1614T-90TI : 16-Megabit (1M X 16/2M X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.01mA Standb
AT 49 F 1614 T-90 TI

AT49F1618 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1618

AT49F1618-70 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1618-70

AT49F1618-90 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1618-90

AT49F1618T-70 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1618 T-70

AT49F1618T-90 : 16-mb 5-volt Only Flash Memory: 1mx16/2mx8
AT 49 F 1618 T-90

AT49F2048 : 2-mb (128kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 2048

AT49F2048-12 : 2-mb (128kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 2048-12

AT49F2048-12RC : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-12 RC

AT49F2048-12RI : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-12 RI

AT49F2048-12TC : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-12 TC

AT49F2048-12TI : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-12 TI

AT49F2048-70 : 2-mb (128kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 2048-70

AT49F2048-70RC : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-70 RC

AT49F2048-70RI : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-70 RI

AT49F2048-70TC : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-70 TC

AT49F2048-70TI : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-70 TI

AT49F2048-90 : 2-mb (128kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 2048-90

AT49F2048-90RC : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-90 RC

AT49F2048-90RI : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-90 RI

AT49F2048-90TC : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-90 TC

AT49F2048-90TI : 2-Megabit (128K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 2048-90 TI

AT49F2048A : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048A

AT49F2048A-70 : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048 A-70

AT49F2048A-70RC : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048 A-70 RC

AT49F2048A-70RI : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048 A-70 RI

AT49F2048A-70TC : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048 A-70 TC

AT49F2048A-70TI : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048 A-70 TI

AT49F2048A-90 : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048 A-90

AT49F2048A-90RC : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048 A-90 RC

AT49F2048A-90RI : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048 A-90 RI

AT49F2048A-90TC : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048 A-90 TC

AT49F2048A-90TI : 2m (256k X 8/ 128k X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 2048 A-90 TI

AT49F4096 : 4-mb (256kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 4096

AT49F4096-12 : 4-mb (256kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 4096-12

AT49F4096-12RC : 4-Megabit (256K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 4096-12 RC

AT49F4096-12RI : 4-Megabit (256K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 4096-12 RI

AT49F4096-12TC : 4-Megabit (256K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 4096-12 TC

AT49F4096-12TI : 4-Megabit (256K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 4096-12 TI

AT49F4096-90 : 4-mb (256kx16) 5-v Only Flash Memory
AT 49 F 4096-90

AT49F4096-90RC : 4-Megabit (256K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 4096-90 RC

AT49F4096-90RI : 4-Megabit (256K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 4096-90 RI

AT49F4096-90TC : 4-Megabit (256K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 4096-90 TC

AT49F4096-90TI : 4-Megabit (256K X 16) 5-volt Only CMOS Flash Memory,50mA Active Current,0.3mA St
AT 49 F 4096-90 TI

AT49F4096A : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096A

AT49F4096A-55RC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 A-55 RC

AT49F4096A-55TC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 A-55 TC

AT49F4096A-70 : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096 A-70

AT49F4096A-70C : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096 A-70C

AT49F4096A-70C1I : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096 A-70 C 1I

AT49F4096A-70C5I : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096 A-70 C 5I

AT49F4096A-70I : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096 A-70I

AT49F4096A-70RC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 A-70 RC

AT49F4096A-70RI : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 A-70 RI

AT49F4096A-70TC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 A-70 TC

AT49F4096A-70TI : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 A-70 TI

AT49F4096A-90 : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096 A-90

AT49F4096A-90C : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096 A-90C

AT49F4096A-90C1I : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096 A-90 C 1I

AT49F4096A-90C5I : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096 A-90 C 5I

AT49F4096A-90I : 4-megabit (512k X 8/ 256k X 16) Flash Memory
AT 49 F 4096 A-90I

AT49F4096A-90RC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 A-90 RC

AT49F4096A-90RI : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 A-90 RI

AT49F4096A-90TC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 A-90 TC

AT49F4096A-90TI : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 A-90 TI

AT49F4096AT : 4-megabit 512k X 8/ 256k X 16 CMOS Flash Memory
AT 49 F 4096 AT

AT49F4096AT-55RC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 AT-55 RC

AT49F4096AT-55TC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 AT-55 TC

AT49F4096AT-70RC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 AT-70 RC

AT49F4096AT-70RI : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 AT-70 RI

AT49F4096AT-70TC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 AT-70 TC

AT49F4096AT-70TI : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 AT-70 TI

AT49F4096AT-90RC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 AT-90 RC

AT49F4096AT-90RI : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 AT-90 RI

AT49F4096AT-90TC : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 AT-90 TC

AT49F4096AT-90TI : 4-Megabit (256K X 16) CMOS Flash Memory, 50mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 4096 AT-90 TI

AT49F512 : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512

AT49F512-50 : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50

AT49F512-50C : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50C

AT49F512-50I : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50I

AT49F512-50JC : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50 JC

AT49F512-50JI : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50 JI

AT49F512-50PC : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50 PC

AT49F512-50PI : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50 PI

AT49F512-50TC : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50 TC

AT49F512-50TI : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50 TI

AT49F512-50VC : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50 VC

AT49F512-50VI : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-50 VI

AT49F512-70 : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-70

AT49F512-70C : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-70C

AT49F512-70I : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-70I

AT49F512-70JC : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 30mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 512-70 JC

AT49F512-70JI : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 512-70 JI

AT49F512-70PC : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 30mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 512-70 PC

AT49F512-70PI : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 512-70 PI

AT49F512-70TC : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 30mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 512-70 TC

AT49F512-70TI : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 512-70 TI

AT49F512-70VC : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 30mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 512-70 VC

AT49F512-70VI : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 512-70 VI

AT49F512-90 : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-90

AT49F512-90C : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-90C

AT49F512-90I : 512k (64kx8) 5v Only CMOS Flash Memory
AT 49 F 512-90I

AT49F512-90JC : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 30mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 512-90 JC

AT49F512-90JI : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 512-90 JI

AT49F512-90PC : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 30mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 512-90 PC

AT49F512-90PI : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 512-90 PI

AT49F512-90TC : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 30mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 512-90 TC

AT49F512-90TI : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 512-90 TI

AT49F512-90VC : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 30mA Active, 0.1mA Standby
AT 49 F 512-90 VC

AT49F512-90VI : 512K (64K X 8) 5-volt Only Flash Memory, 40mA Active, 0.3mA Standby
AT 49 F 512-90 VI

AT49F516 : 512k 5-volt Only Flash Memory: 32kx16
AT 49 F 516

AT49F516-55 : 512k 5-volt Only Flash Memory: 32kx16
AT 49 F 516-55

AT49F516-55C : 512k 5-volt Only Flash Memory: 32kx16
AT 49 F 516-55C

AT49F516-55I : 512k 5-volt Only Flash Memory: 32kx16
AT 49 F 516-55I

AT49F516-55JC : 512k 5-volt Only Flash Memory: 32kx16
AT 49 F 516-55 JC

AT49F516-55JI : 512k 5-volt Only Flash Memory: 32kx16
AT 49 F 516-55 JI

AT49F516-55VC : 512k 5-volt Only Flash Memory: 32kx16
AT 49 F 516-55 VC

AT49F516-55VI : 512k 5-volt Only Flash Memory: 32kx16
AT 49 F 516-55 VI

AT49F516-70 : 512k 5-volt Only Flash Memory: 32kx16
AT 49 F 516-70

 
0-C     D-L     M-R     S-Z