Semiconductors Parts begin by AT Page 6

AT24C08AY1-10YI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 AY 1-10 YI-2.7

AT24C08N-10C : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08 N-10C

AT24C08N-10C-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08 N-10 C-1.8

AT24C08N-10C-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08 N-10 C-2.5

AT24C08N-10C-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08 N-10 C-2.7

AT24C08N-10I : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08 N-10I

AT24C08N-10I-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08 N-10 I-1.8

AT24C08N-10I-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08 N-10 I-2.5

AT24C08N-10I-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08 N-10 I-2.7

AT24C08N-10SC :
AT 24 C 08 N-10 SC

AT24C08N-10SC-1.8 :
AT 24 C 08 N-10 SC-1.8

AT24C08N-10SC-2.5 :
AT 24 C 08 N-10 SC-2.5

AT24C08N-10SC-2.7 :
AT 24 C 08 N-10 SC-2.7

AT24C08N-10SI :
AT 24 C 08 N-10 SI

AT24C08N-10SI-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 08 N-10 SI-1.8

AT24C08N-10SI-2.5 :
AT 24 C 08 N-10 SI-2.5

AT24C08N-10SI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08 N-10 SI-2.7

AT24C08SC : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC

AT24C08SC-09AT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 AT

AT24C08SC-09AT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 AT-2.7

AT24C08SC-09BT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 BT

AT24C08SC-09BT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 BT-2.7

AT24C08SC-09CT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 CT

AT24C08SC-09CT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 CT-2.7

AT24C08SC-09DT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 DT

AT24C08SC-09DT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 DT-2.7

AT24C08SC-09ET : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 ET

AT24C08SC-09ET-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 ET-2.7

AT24C08SC-09FT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 FT

AT24C08SC-09FT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 8k (1024 X 8)
AT 24 C 08 SC-09 FT-2.7

AT24C1024 :
AT 24 C 1024

AT24C1024-10CI-2.7 :
AT 24 C 1024-10 CI-2.7

AT24C1024-10PI-2.7 :
AT 24 C 1024-10 PI-2.7

AT24C1024-10UI-2.7 :
AT 24 C 1024-10 UI-2.7

AT24C1024C1-10CI-2.7 :
AT 24 C 1024 C 1-10 CI-2.7

AT24C1024W-10SI-2.7 :
AT 24 C 1024 W-10 SI-2.7

AT24C128 : 2-wire Serial EePROMs 128k (16,384 X 8) 256k (32,768 X 8)
AT 24 C 128

AT24C128-10 : 2-wire Serial EePROMs 128k (16,384 X 8) 256k (32,768 X 8)
AT 24 C 128-10

AT24C128-10-1.8 : 2-wire Serial EePROMs 128k (16,384 X 8) 256k (32,768 X 8)
AT 24 C 128-10-1.8

AT24C128-10-2.7 : 2-wire Serial EePROMs 128k (16,384 X 8) 256k (32,768 X 8)
AT 24 C 128-10-2.7

AT24C128-10CC : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128-10 CC

AT24C128-10CC-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128-10 CC-1.8

AT24C128-10CC-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128-10 CC-2.7

AT24C128-10CI : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128-10 CI

AT24C128-10CI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128-10 CI-1.8

AT24C128-10CI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128-10 CI-2.7

AT24C128-10PC : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128-10 PC

AT24C128-10PC-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128-10 PC-1.8

AT24C128-10PC-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128-10 PC-2.7

AT24C128-10PI : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128-10 PI

AT24C128-10PI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128-10 PI-1.8

AT24C128-10PI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128-10 PI-2.7

AT24C128C1-10CC : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128 C 1-10 CC

AT24C128C1-10CC-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128 C 1-10 CC-1.8

AT24C128C1-10CC-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128 C 1-10 CC-2.7

AT24C128C1-10CI : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128 C 1-10 CI

AT24C128C1-10CI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128 C 1-10 CI-1.8

AT24C128C1-10CI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128 C 1-10 CI-2.7

AT24C128N-10SC : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128 N-10 SC

AT24C128N-10SC-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128 N-10 SC-1.8

AT24C128N-10SC-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128 N-10 SC-2.7

AT24C128N-10SI : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128 N-10 SI

AT24C128N-10SI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128 N-10 SI-1.8

AT24C128N-10SI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128 N-10 SI-2.7

AT24C128SC : 2-wire, 128K And 256K Serial EePROM
AT 24 C 128 SC

AT24C128SC-09AT : 2-wire, 128K And 256K Serial EePROM
AT 24 C 128 SC-09 AT

AT24C128SC-09AT-2.7 : 2-wire, 128K And 256K Serial EePROM
AT 24 C 128 SC-09 AT-2.7

AT24C128SC-09BT : 2-wire, 128K And 256K Serial EePROM
AT 24 C 128 SC-09 BT

AT24C128SC-09BT-2.7 : 2-wire, 128K And 256K Serial EePROM
AT 24 C 128 SC-09 BT-2.7

AT24C128SC-09CT : 2-wire, 128K And 256K Serial EePROM
AT 24 C 128 SC-09 CT

AT24C128SC-09CT-2.7 : 2-wire, 128K And 256K Serial EePROM
AT 24 C 128 SC-09 CT-2.7

AT24C128SC-09DT : 2-wire, 128K And 256K Serial EePROM
AT 24 C 128 SC-09 DT

AT24C128SC-09DT-2.7 : 2-wire, 128K And 256K Serial EePROM
AT 24 C 128 SC-09 DT-2.7

AT24C128T1-10TC : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128 T 1-10 TC

AT24C128T1-10TC-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128 T 1-10 TC-1.8

AT24C128T1-10TC-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128 T 1-10 TC-2.7

AT24C128T1-10TI : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128 T 1-10 TI

AT24C128T1-10TI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128 T 1-10 TI-1.8

AT24C128T1-10TI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128 T 1-10 TI-2.7

AT24C128W-10SC : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128 W-10 SC

AT24C128W-10SC-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128 W-10 SC-1.8

AT24C128W-10SC-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128 W-10 SC-2.7

AT24C128W-10SI : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),1000kHz
AT 24 C 128 W-10 SI

AT24C128W-10SI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),100kHz
AT 24 C 128 W-10 SI-1.8

AT24C128W-10SI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 128K(16,384 X 8),400kHz
AT 24 C 128 W-10 SI-2.7

AT24C16 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16

AT24C16-10C : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10C

AT24C16-10C-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10 C-1.8

AT24C16-10C-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10 C-2.5

AT24C16-10C-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10 C-2.7

AT24C16-10I : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10I

AT24C16-10I-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10 I-1.8

AT24C16-10I-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10 I-2.5

AT24C16-10I-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10 I-2.7

AT24C16-10PC :
AT 24 C 16-10 PC

AT24C16-10PC-1.8 :
AT 24 C 16-10 PC-1.8

AT24C16-10PC-2.5 :
AT 24 C 16-10 PC-2.5

AT24C16-10PC-2.7 :
AT 24 C 16-10 PC-2.7

AT24C16-10PI :
AT 24 C 16-10 PI

AT24C16-10PI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10 PI-1.8

AT24C16-10PI-2.5 :
AT 24 C 16-10 PI-2.5

AT24C16-10PI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 16-10 PI-2.7

AT24C16-10SC :
AT 24 C 16-10 SC

AT24C16-10SC-1.8 :
AT 24 C 16-10 SC-1.8

AT24C16-10SC-2.5 :
AT 24 C 16-10 SC-2.5

AT24C16-10SC-2.7 :
AT 24 C 16-10 SC-2.7

AT24C16-10SI : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 16-10 SI

AT24C16-10SI-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 16-10 SI-1.8

AT24C16-10SI-2.5 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 16-10 SI-2.5

AT24C16-10SI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 16-10 SI-2.7

AT24C16-10TC :
AT 24 C 16-10 TC

AT24C16-10TC-1.8 :
AT 24 C 16-10 TC-1.8

AT24C16-10TC-2.5 :
AT 24 C 16-10 TC-2.5

AT24C16-10TC-2.7 :
AT 24 C 16-10 TC-2.7

AT24C16-10TI :
AT 24 C 16-10 TI

AT24C16-10TI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10 TI-1.8

AT24C16-10TI-2.5 :
AT 24 C 16-10 TI-2.5

AT24C16-10TI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16-10 TI-2.7

AT24C164 : 2-wire Serial EePROM 16k (2048x8)
AT 24 C 164

AT24C164-10C : 2-wire Serial EePROM 16k (2048x8)
AT 24 C 164-10C

AT24C164-10C-1.8 : 2-wire Serial EePROM 16k (2048x8)
AT 24 C 164-10 C-1.8

AT24C164-10C-2.5 : 2-wire Serial EePROM 16k (2048x8)
AT 24 C 164-10 C-2.5

AT24C164-10C-2.7 : 2-wire Serial EePROM 16k (2048x8)
AT 24 C 164-10 C-2.7

AT24C164-10I : 2-wire Serial EePROM 16k (2048x8)
AT 24 C 164-10I

AT24C164-10I-1.8 : 2-wire Serial EePROM 16k (2048x8)
AT 24 C 164-10 I-1.8

AT24C164-10I-2.5 : 2-wire Serial EePROM 16k (2048x8)
AT 24 C 164-10 I-2.5

AT24C164-10I-2.7 : 2-wire Serial EePROM 16k (2048x8)
AT 24 C 164-10 I-2.7

AT24C164-10PC : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 PC

AT24C164-10PC-1.8 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 PC-1.8

AT24C164-10PC-2.5 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 PC-2.5

AT24C164-10PC-2.7 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 PC-2.7

AT24C164-10PI : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 PI

AT24C164-10PI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 PI-1.8

AT24C164-10PI-2.5 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 PI-2.5

AT24C164-10PI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 PI-2.7

AT24C164-10SC : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 SC

AT24C164-10SC-1.8 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 SC-1.8

AT24C164-10SC-2.5 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 SC-2.5

AT24C164-10SC-2.7 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 SC-2.7

AT24C164-10SI : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 SI

AT24C164-10SI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 SI-1.8

AT24C164-10SI-2.5 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 SI-2.5

AT24C164-10SI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 16K(2048 X 8)
AT 24 C 164-10 SI-2.7

AT24C16A : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16A

AT24C16A-10PI-1.8 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 A-10 PI-1.8

AT24C16A-10PI-2.7 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 A-10 PI-2.7

AT24C16A-10TI-1.8 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 A-10 TI-1.8

AT24C16A-10TI-2.7 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 A-10 TI-2.7

AT24C16AN-10SE-2.7 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 AN-10 SE-2.7

AT24C16AN-10SI-1.8 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 AN-10 SI-1.8

AT24C16AN-10SI-2.7 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 AN-10 SI-2.7

AT24C16AN-10SJ-1.8 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 AN-10 SJ-1.8

AT24C16AN-10SJ-2.7 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 AN-10 SJ-2.7

AT24C16Automotive : 16K 2-Wire Bus Serial Automotive EePROM
AT 24 C 16 Automotive

AT24C16AY1-10YI-1.8 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 AY 1-10 YI-1.8

AT24C16AY1-10YI-2.7 : 2/4/8/16K, 2-Wire Bus Serial EePROM. Utilizes Different Array Protection Compare
AT 24 C 16 AY 1-10 YI-2.7

AT24C16N-10C : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16 N-10C

AT24C16N-10C-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16 N-10 C-1.8

AT24C16N-10C-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16 N-10 C-2.5

AT24C16N-10C-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16 N-10 C-2.7

AT24C16N-10I : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16 N-10I

AT24C16N-10I-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16 N-10 I-1.8

AT24C16N-10I-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16 N-10 I-2.5

AT24C16N-10I-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16 N-10 I-2.7

AT24C16N-10SC :
AT 24 C 16 N-10 SC

AT24C16N-10SC-1.8 :
AT 24 C 16 N-10 SC-1.8

AT24C16N-10SC-2.5 :
AT 24 C 16 N-10 SC-2.5

AT24C16N-10SC-2.7 :
AT 24 C 16 N-10 SC-2.7

AT24C16N-10SI :
AT 24 C 16 N-10 SI

AT24C16N-10SI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 16 N-10 SI-1.8

AT24C16N-10SI-2.5 :
AT 24 C 16 N-10 SI-2.5

AT24C16N-10SI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 16 N-10 SI-2.7

AT24C16N-10SI-TR :
AT 24 C 16 N-10 SI-TR

AT24C16SC : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC

AT24C16SC-09AT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 AT

AT24C16SC-09AT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 AT-2.7

AT24C16SC-09BT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 BT

AT24C16SC-09BT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 BT-2.7

AT24C16SC-09CT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 CT

AT24C16SC-09CT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 CT-2.7

AT24C16SC-09DT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 DT

AT24C16SC-09DT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 DT-2.7

AT24C16SC-09ET : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 ET

AT24C16SC-09ET-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 ET-2.7

AT24C16SC-09FT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 FT

AT24C16SC-09FT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 16k (2048 X 8)
AT 24 C 16 SC-09 FT-2.7

AT24C21 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8)
AT 24 C 21

AT24C21-10 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8)
AT 24 C 21-10

AT24C21-10PC-2.5 :
AT 24 C 21-10 PC-2.5

AT24C21-10PI-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8)
AT 24 C 21-10 PI-2.5

AT24C21-10SC-2.5 :
AT 24 C 21-10 SC-2.5

AT24C21-10SI-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8)
AT 24 C 21-10 SI-2.5

AT24C256 : 2-wire Serial EePROMs 128k (16,384x8),256k (32,768x8)
AT 24 C 256

AT24C256-10 : 2-wire Serial EePROMs 128k (16,384x8),256k (32,768x8)
AT 24 C 256-10

AT24C256-10-1.8 : 2-wire Serial EePROMs 128k (16,384x8),256k (32,768x8)
AT 24 C 256-10-1.8

AT24C256-10-2.7 : 2-wire Serial EePROMs 128k (16,384x8),256k (32,768x8)
AT 24 C 256-10-2.7

AT24C256-10CC :
AT 24 C 256-10 CC

AT24C256-10CC-1.8 :
AT 24 C 256-10 CC-1.8

AT24C256-10CC-2.7 :
AT 24 C 256-10 CC-2.7

AT24C256-10CI :
AT 24 C 256-10 CI

 
0-C     D-L     M-R     S-Z